ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 697-5964828

Email: info@zigouris.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ INTERNET - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μαθήματα Υπολογιστών

Στις μέρες μας η χρήση υπολογιστών είναι πλέον απαραίτητη για κάθε σχεδόν εργασία και επιχείρηση. Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσεται η γνώση χειρισμού υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη.

 

Αναλαμβάνουμε

Εκμάθηση βασικών γνώσεων υπολογιστή, ασφαλή πλοήγηση στο Internet, δημιουργία εγγράφων και την εκτύπωση τους, χειρισμός περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) για όλες τις εκδόσεις των Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10) και οτιδήποτε γνώσεις απαιτούνται για να χειριστείτε σωστά και αποτελεσματικά έναν υπολογιστή.

Τα μαθήματα προσαρμόζονται κατάλληλα στους δικούς σας ρυθμούς και στο δικό σας επίπεδο γνώσεων. Παντά με βάση τις ανάγκες σας.

 

Μαθήματα Υπολογιστών

 

Μαθήματα Internet Email

Μαθήματα Windows, Windows XP, Vista, Windows 7

Format Εγκατάσταση Windows 8

Format Εγκατάσταση Windows 10

 

 

Panagiotis Zigouris - PC Service and Support - ATHENS
Email: info@zigouris.com